Home > Dictionary > Animals

A list of birds, wild and domestic animals names translated from Xitsonga to English
  • A bird is xinyenyana in Xitsonga.
  • A domestic animal is xiharhi xa le kaya in Xitsonga.
  • A wild animal is xiharhi xa le nhoveni in Xitsonga.
  • The community is correcting the information on this page.

Sukumbela - Centipede

Animals


Vukuvuku - Raven

Animals


Vutomi byi ka mbirhi - Kulani Nhlamulo‎ - Part 1A -
Laha hile mutini wa ka Chauke laha Xiluva a tshamile na manana wa yena na tatana wa yena va ri karhi va dya swakudya hi awara ya 8 namadyambu.

Tanana Chauke: Xiluva masiku lama u ti komba i nga ku a wu tsakangi, swo endlisa ku yini?
Xiluva: A hi chumu, ko va ku namuntlha a ndzi pfukangi.
Tatana Chauke: Okay, a ndzi ku kumbe u na problem-nyana hi swa vutomi.
Manana Chauke: Na swona namuntlha phone ya yena a ndzi se yi vona, hikuva masiku nkarhi lowu u va a pavalalini endlwini ya yena.
Xiluva: Phone ya mina yi na nkhensani, u ndzi tshembisile leswaku ndzi ta yi kuma mundzuku loko hi hlangana.
Manana Chauke: Okay, loko yi rina khensani swi tshamisekile hikuva phela phone liya ndzi yi xave ku vava ngopfu.
Xiluva: Ndza swi tiva ku i nkarhi luwa ma ha tirha exikolweni xa Rivomba.
Tatana Chauke: Hi swona mhana Xiluva, a hi tshiki nwana a sala a vona TV hi ya lunghisa, phela mundzuku swi nga endleka hi famba.

Xiluva yena u sale a ri yexe a vona TV, kambe after 1 hour u fambile a ya tlela.

Siku leri landzelaku

Xiluva a rhumiwe xikwa hi vatswari va yena, ku endlela ku longha xona.

Xiluva: Kunjhani ka khensani?
Khensani: Ndzi pfukile kunjhani?
Xiluva: Ndzi xap, kambe ndzi kombela Ku pfuniwa.
Khensani: ndzi ku pfuna hi yini?
Xiluva: Ndzi byerile manana leswaku phone ya mina yi na wena, kasi ndzi chava ku vula leswaku Lucas u tekile phone ya mina.
Khensani: okay ndzi ta Ku endlela leswaku u yi kuma.
Xiluva: Okay ndza khensa, ndza ha sungula ndzi xava xikwa ndzi ta ta ka nwina.
Khensani: Okay, u ndzi tela na R30 ndzi lava ku endla swinwani swa serious.
Xiluva: Alright.

Part 1B yi yisa xitori emahlweni

--Default--


Xibodze - Tortoise

Animals


Xidzidzi - Honey badger

Animals


Xigalani - Tick

Animals


Xigwatla - Quail

Animals


Xihloni - Porcupine

Animals


Xikhwarha - Pangolin

Animals


Xikunguva - Black crow

Animals


Xikwa - Earth worm

Animals


Ximanga - Cat

Animals


Ximboni - Aardvark

Animals


Xindzingiri - Waxbill. Blue Waxbill

Animals


Xinjengwa - Kangaroo

Animals


Xinkakaka - Cheetah

Animals


Xipamu - Scorpion

Animals


Xiphongo - He-goat

Animals


Xipitsipitsi - Grysbok

Animals


Xithungu - Aardwolf

Animals


Xitlen'wani - Skunk

Animals


Xivatlakombe - Cobra

Animals


Xivungu - Worm

Animals


Yimbho - Ostrich

Animals


Yingwe - Leopard

AnimalsPages 1 - 4 4

X
Help improve quality
Main description
Translation
Suggestion/s
Email Address

Update will not reflect immediatly. We recommend you login