Home > Writing > Song-lyrics

Joyous Celebration - Hallelujah nkateko

Item rated 5 by 1 person. Help improve content quality by rating below.
Hallelujah nkateko
Yesu uni matimba
Hi yena………..
Hi yena muhluri
Valala vanga pfuka
Yeso utava hlula
Hi yena………
Hi yena muhluri

Hi hlula………..
Hi hlula himatimba
Hallelujah nkateko
Yeso wa hihlulela

Hi hlula…………
Hi hlula himatimba

Hiyo Ho………
Hiyo hosi yahina

Hanwi tshembha muhluri
Yena anga hluriwi

Hi yena............
Hi yena muhluri
Namuntlha hi tsakile
Swi dyoho swi herile
Hi yena muhluri

Hi hlula………….
Hi hlula hi matimba
Hallelujah nkateko
Yeso wa hihlulela

Hi hlula
Hi hlula himatimba
Hiyo hosi yahina


X
Help improve quality
Main description
Translation
Suggestion/s
Email Address

Update will not reflect immediatly. We recommend you login