Home > Language & Grammar > Phrases

This is a list of common Xitsonga phrases translated to English.
  • A phrase is xivulwana in Xitsonga
  • The community is correcting the information on this page.

XitsongaEnglish
Hala ni halaHere and there
Hayi sweswiNot now
Hi ku copeta ka tihloIn a blink of an eye
Hi mhaka yini?Why?
Hi minaIt's me
Hi wena maniWho are you
Hi wena mani vitoWhat's your name
Hinkwaswo swikahleEverything okay
Hlaya tibukuStudy
Hundza hi konaPass by
I kuleIt's far
I mani a nga vula sweswoWho said that
I mani vito ra wenaWhat's your name
I mani xivongo xa wenaWhat is your surname
I mixo lowuneneGood morning
I nhlekanhiGood day
I nyiko ya minaIt's my gift
I vutomi lebyiThis is life
Ka hari kule la hi yaka konaIt is still far where we going
Ka hisaIt's hot
Ka titimelaIt's cold
Kaya ra minaMy home
Khongela na minaPray with me
Khume ra macheleniR1
Khume wa tipondoR20
Ku endleka yini What's happening
Ku faTo die
Ku hi pfula matihloTo open our eyes
Ku hisaIts hot
Ku nyenyetsaTo be disgusted

Pages 1 - 8 2

X
Help improve quality
Main description
Translation
Suggestion/s
Email Address

Update will not reflect immediatly. We recommend you login