Home > Language & Grammar > Phrases

This is a list of common Xitsonga phrases translated to English.
  • A phrase is xivulwana in Xitsonga
  • The community is correcting the information on this page.

XitsongaEnglish
Ku rilaTo cry
Ku tlangela siku ro velekiwaCelebrating a birthday
Ku tlulaTo jump
Madyambu lamaneneGood Evening
Mafambiselo ya kamara yo dyondzelaClassroom management
Mahlelelo ya nkalamafundzaInformal assessment
Masiku hinkwawoEveryday
Mavito ya ndhavuko ya XitsongaXitsonga traditional names
Mavito ya vanhuPeople's names
Mavito ya XitsongaXitsonga names
Mhaka leyi nga ololoxiwangikiUnresolved case
Milorho ya kahleSweet dreams
Mundlwana wa liyaOn the fourth day. the day after
Munghana wa minaMy friend
Munhu wo hembaLiar
Munhu wo sasekaA beautiful person
Murhandziwa wa minaMy love
N'wana wa nhwanyanaBaby girl
Na mina ndza ku ehleketaI also think of you
Na mina ndza ku rungulaKind regards to you too
Ndhawu ya ku velekiwaPlace of birth
Ndhwalo wo tikaHeavy burden
Ndlela ya mahleleloSystemic assessment
Ndza famba I am going
Ndza hembaI am lying
Ndza khensaThank you
Ndza khensa swineneThanks so much
Ndza kombelaPlease
Ndza ku byelaI tell you!
Ndza ku ehleketaI miss you

Pages 1 - 8 3

X
Help improve quality
Main description
Translation
Suggestion/s
Email Address

Update will not reflect immediatly. We recommend you login