Home > Language & Grammar > Phrases

This is a list of common Xitsonga phrases translated to English.
  • A phrase is xivulwana in Xitsonga
  • The community is correcting the information on this page.

XitsongaEnglish
Ndzi nwa matiI drink water
Ndzi nyangatsekileI am annoyed
Ndzi pasileI passed
Ndzi pfukileI am fine
Ndzi rhandzana na wenaI am inlove with you
Ndzi ta fika namuntlhaI will arrive today
Ndzi ta kombela matiI will ask for some water
Ndzi ta ku baI will beat you
Ndzi ta ku byelaI will tell you
Ndzi ta ku dlayaI will kill you
Ndzi ta ku fonelaI will call you
Ndzi ta ku khongelelaI will pray for you
Ndzi ta ku rhandzaI will love you
Ndzi ta ku rivalelaI will forgive you
Ndzi ta ku vona mundzukuI will see you tomorrow
Ndzi ta ku vona rini?When will I see you?
Ndzi ta ku yimelaI will wait for you
Ndzi ta nwa matiI will drink water
Ndzi ta taI will come
Ndzi ta ta hi awara ya ntsevuI will come at six o'clock
Ndzi ta xava matiI will buy water
Ndzi talele hi ku hlamarisa vanhuI am a full of surprises
Ndzi tsakileI am happy
Ndzi tsala xikambeloI am writing exams
Ndzi twa ku vavaI am in pain
Ndzi twa ndlalaI am hungry
Ndzi twa torhaI am thirsty
Ndzi twa vurhongoI am sleepy
Ndzi vavisekileI am hurt
Ndzi vuya na maliI am returning with money

Pages 1 - 8 5

X
Help improve quality
Main description
Translation
Suggestion/s
Email Address

Update will not reflect immediatly. We recommend you login