Home > Language & Grammar > Present

Worship House - Mhalamhala Led by Patience

Ku kotisa mhalamhala
Loko yi twile tora
Yi rila kule mananga
Yi rilela milambu

 Hi sweswo moya wanga
Wu twa tora na wona
Tora ra Xikwembu xanga
Lexi ndzi xi navelaka

 Vabihi lava sandzaka
Va ndzi vutisa va ku
Xikwembu xa ku xi kwihi
Va ndzi pfuxa mihloti
 Ndzi tsundzuka masiku
Loko ndzi yeni ntshungu
Ndzi ya gandzela yehova
Ndlwini yakwe yo saseka
 Kambe xana moya wanga
U hela ntamu ha yin?
U vavisekela yini
Ndzeni ka mina u rila
Ngi tshemba jehova
La kotaka ku pfuna
I Xikwembu xa tintswalo
I xitlhangu ni khokholo

X
Help improve quality
Main description
Translation
Suggestion/s
Email Address

Update will not reflect immediatly. We recommend you login