Home > Naming > Animals

A list of birds, wild and domestic animals names translated from Xitsonga to English
  • A bird is xinyenyana in Xitsonga.
  • A domestic animal is xiharhi xa le kaya in Xitsonga.
  • A wild animal is xiharhi xa le nhoveni in Xitsonga.
  • The community is correcting the information on this page.

Chela - Frog

Animals


Dewulana - Bat

Animals


Dzedze - Flea

Animals


Gama - Eagle

Animals


Gamba - Turtle

Animals


Ganju - Crab

Animals


Gumba - White stork

Animals


Hele - Cockroach

Animals


Hlawula ndlela - Patrick Maxaba - Loko vatswari va wena va ku komba tindlela va ringeta ku ku komba vutomi lebyinene.
Wena u ku i milawu ya xikhale.
U hleketa ku vutomi i ku tlanga ke?
U hleketa ku vutomi byi olovile ke?
U hleketa leswaku u ta tiphina u za u fa ke?
Ku ta va na swiganga swo tala u nga ta hlangana na swona evutonwini. Lunghisa vutomi bya wena ka hari na nkarhi.
Ti laveli ndlela leyinene ku antswisa vutomi bya wena.
Endla leswinene leswi nga ta ku pfuna mindzuku.

--Default--


Hlolwa - African Wild Dog

Animals


Homu - Cow

Animals


Honci - Pig

Animals


Honci-nhova - Warthog

Animals


Hongonyi - Wildebeest

Animals


Huku - Chicken

Animals


Humba - Snail

Animals


Inyala - Nyala

Animals


Jelwana - Porcupine

Animals


Jenjhe - Termite

Animals


Khongoloti - Myriapod

Animals


Khumba - Bushpig

Animals


Kolombyani - Striped Skink

Animals


Kondlo - Rat

Animals


Koti - Vulture

Animals


Majana - Bee Larvae. Baby bee

Animals


Mangawana - Black-backed Jackal

Animals


Manghovo - Galago. Squirrel. Mongoose.

Animals


Mangwa - Zebra

Animals


Matomani - Mopane worm

AnimalsPages 1 - 4 1

X
Help improve quality
Main description
Translation
Suggestion/s
Email Address

Update will not reflect immediatly. We recommend you login