Home > Writing > Poems

Tlharihani vasesi - Patrick Maxava

Nkarhi wa tika.
U nge swi voni sweswi.
Vutomi bya tika loko u pfumala dyondzo.
Vafana va ta tlanga hi wena.
Vutisa lavaya va ta ku byela.
U nga tiendli wo chipa sesee!
Phela wena wa durha.
Ndlela yo sivela swona i ku hlaya tibuku u ti yimiserile.
Sesi rivala hi mimovha ya vanhu.
Ti langutisi, xana u na yini?
Pfula mahlo sesi. wa ha ri na nkarhi.
Mi nga yengiwi hi mimovha , va kombeni na n'wina ku mi nga swi endla vona va nga ri kona.
U yimela yini xana?
Vanhu loko vativa ku awu dyondzanga va khola.
Xikolo a xi heli ,pfuka!
Wa ha ri na nkarhi!
Vafana va nge swi koti ku ku tekela hansi uri na swa wena.

X
Help improve quality
Main description
Translation
Suggestion/s
Email Address

Update will not reflect immediatly. We recommend you login