Home > Writing > Poems

Vatsoniwa - Lawrence Hlungwani

U hleka mutsoniwa
U venga mutsoniwa
Rhandza mutsoniwa
Xikwembu Xin'wu endle mutsoniwa
Xitsakele ku ava mutsoniwa
Ndzi rhandza mutsoniwa
Rhandzani mutsoniwa
Mi nga vengi mutsoniwa
Xiximani mutsoniwa
Xikwembu katekisa mutsoniwa
Author : Lawrence Hlungwani

X
Help improve quality
Main description
Translation
Suggestion/s
Email Address

Update will not reflect immediatly. We recommend you login