Home > Learn

Exercise 13 - mintshayito and tinhlamuselo

Hlawula nhlamuselo ya mintshayito leyi nga la hansi - choose the correct meaning for the idioms below
1. Tshayi, xo lwa nyimpi xi ganamile
I hlwehlwe

I risokoti

2. Tshayi, nyama yo ka yi nga oxeki
I nyama yo bola

I tandza

I mintonga

3. Tshayi, xo fa xi siya swingwavila
I khongoloti

I nsati loko a hlongoriwa vukatini

4. Tshayi, ndzi rima nsimu yikulu kambe ndzi tshovela swo tata xandla
I dyandza

I misisi

5. Tshayi, maxaka ya mina ma tele
I tinyeleti

I hosi

I xifumi

I xisiwana

6. Tshayi, i ncini xo famba xi siya marhumbu
I matomani

I nyoka

I xinyenyana

I nereta loko yi rhunga

7. Tshayi, xo famba xi nga tlheli
I mati

I dyambu

8. Tshayi, lexi munhu a nga na xona, na murhi wu nga na xona
I mati

I ndzhuti

9. Tshayi, entsungeni a va pfalanga
I baku

I ntshava

I tindleve

I tinhompfu

10. Tshayi, ni fuwe tihomu to basa etshangeni na yinwe yo tshuka
I meno

I ngati


X
Help improve quality
Main description
Translation
Suggestion/s
Email Address

Update will not reflect immediatly. We recommend you login